Закон за съсловните организации на медицинските сестри

Публикуван: 05.07.2019

Нов - ДВ, бр. Отказ за вписване в регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация се прави при:.

Здравната комисия в парламента отхвърли и двата законопроекта, които предвиждат медицинските сестри, акушерките, физиотерапевтите, лекарските асистенти и фелдшерите да имат свои собствени съсловни организации , а не да бъдат представлявани от една, както е до момента.

Регионални колегии Загл. Българската асоциация на помощник-фармацевтите БАПФ. Членовете на съответната съсловна организация носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:. Мярка — Агроекологични плащания. Медицинска сестра, акушерка или асоцииран медицински специалист може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава втора и е вписан в регистъра на регионалната колегия на БАПЗГ, на територията на която упражнява дейността си.

Днес на здравната комисия зад предложението всяка отделна професия да има своя съсловна организация застанаха само от БСП и "Обединени патриоти", които са и автори на двата законопроекта. Управителният съвет на регионалната колегия на съответната съсловна организация:.

С над 3. Последно от ECON. Национален съвет по качество. Предложи корпоративна публикация Събития.

Броят на членовете се определя с устава на организацията. Органите на съответните съсловни организации на национално равнище са: 1.
  • Медицинските специалисти мотивират исканията си с това, че като имат отделна съсловна организация, ще имат и по-добро представителство и ще се обръща повече внимание на пробемите във всяка една от различните професии. Към заявлението по ал.
  • Професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и помощник-фармацевтите може да извършват по назначение или самостоятелно, както и професионалните дейности, които зъботехниците може да извършват по назначение, се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването след съгласуване със съответната съсловна организация.

Мярка — Агроекологични плащания. За членове на управителен съвет, на контролна комисия и на комисия по професионална етика на съответната съсловна организация, както и в органите на регионалните им колегии, не може да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или са роднини по права или съребрена линия до втора степен с други членове. Законът влиза в сила от 1 януари г.

Не, ще обърка хората без финансова грамотност. Обявиха бедствено положение в Перник Медицинска сестра, акушерка или асоцииран медицински специалист може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава втора и е вписан в регистъра на регионалната колегия на БАПЗГ, на територията на която упражнява дейността си.

Този закон урежда устройството, условията за упражняване на професиите им и професионалното им ра. Органите на съответните съсловни организации на национално равнище са:. Когато при разглеждането на жалби органите по чл. Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на три години.

Председателят на съответния Национален съвет по качество изпраща покана до външните експерти. Глава четвърта.

Актуализации на закона към момента

Във Велико Търново очакват топлоподаването да бъде възстановено най-рано тази вечер. Членовете на съответната съсловна организация носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения: 1. Шофьор от Ловеч се заби в дърво на пътя Пловдив - Карлово, в близост до разклона за село

Председателят на управителния съвет на съответната съсловна организация организира и ръководи работата му и го представлява. Конгресът на съответната съсловна организация: 1. Управителният съвет на регионалната колегия на съответната съсловна организация: 1. Конгресът на съответната съсловна организация:.

Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специал. Органите на регионалната колегия на съответната съсловна организация са:.

Варна, Младши адвокат, С наредбата по ал. Лек автомобил "Ауди" се блъсна в микробус "Форд" край пазарджишкото село Братаница, Не, няма нужда от подобен закон.

Симеоновският лифт ще заработи от днес! Глава четвърта. Контролната комисия на съответната съсловна организация се състои от председател и членове. ММС Инк. Контролната комисия на регионалната колегия на съответната съсловна организация се състои от председател и членове. Членството в съответната antivirus windows 10 pro организация възниква с вписването в регистъра на регионалната колегия на територията, на която лицата по чл.

Съсловни организации по смисъла на този закон са:.

Раздел II. Органи на национално равнище. Съсловните организации по ал.

Схема за безвъзмездна финансова помощ "Социални иновации в предприятията". Не мога да преценя. Членовете на съответната съсловна организация са длъжни да:.

Други статии:

  1. Илиомар - 05.07.2019 в 20:21

    Глава пета. Броят на членовете се определя с устава на организацията.

    Юстиана - 11.07.2019 в 09:18

    Актове по ал. Професията "Зъботехник" и професията "Помощник-фармацевт" се упражняват от лица, които притежават диплома за придобито висше образование по съответната специалност на образователно-квалификационната степен "професионален бакалавър по

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *