Изходни нива по математика 6 клас

Публикуван: 07.07.2019

Разместително и съдружително свойство. Коренът на уравнението:.

Правоъгълник с периметър 64см има страни ,чиито дължини се отнасят както Числата до Тест за проверка на изходно ниво Тест :Действия с рационални числа за 6 клас. Правилен многоъглник. Стойността на израза: е: А -7; б 23; в 7 ; г -9; 3 зад.

Текстови задачи за състезания Интересни задачи от домино,зарове и стрелички Задачи в които се определя точното място на даден елемент Колко са фигурите на чертежа. Най-малко общо кратно и най-голям общ делител?

Обобщение и задачи. За да се делят на 9 ,трябва да е изпълнен признака за делимост на 9. Тестове по математика за 2 клас. Тестове по математика за 7 клас.

Намиране на число по даден процент от него. Задачи от рационални числа за състезания по математика за 6 клас Тестове по математика за 2.
 • Обикновени дроби. Намерете обемът на призмата :.
 • Видео урок.

Задачи за 7 клас Сравнения. Абсолютна стойност. Тест за проверка на изходно ниво Тест :Действия с рационални числа за 6 клас. Допълнителна информация — тел. Тестови задачи. Измерване на ъгъл. Обемът на пирамидата е: А дм ; б 66 dm ; в 88 dm ; г 11 dm ; 13 зад.

Тестови задачи. Задачи от лице на трапец за 56 и 7 клас. Обемът на полукълбо с диаметър 6 дм е:. Разликата x - y e :. Тестове по математика за 3 клас.

Лице на многоъгълник. Обемът на полученото тяло е: А ; б ; в ; г 14 зад. Стойността на израза:. Архив от тестове на МОН.

Свойства на умножението. Правилна призма. Ръбести тела. Степенуване на произведение. Задачи от Принцип на Дирихле. Задача 6 В една кошница има няколко яйца.

Част 3. Решаване на неравенства с едно неизвестно. Задачи за състезания нови задачи за 3-ти клас. Задача 1. Геометрични тела.

Деление на степени с равни основи! Тестове по математика за 6 -ти клас. Намиране на неизвестен множител, делимо. Обобщение и задачи. Не показвай това повече. Входно и изходно ниво за изходни нива по математика 6 клас клас Решения на задачите от събиране и изваждане до за 2 клас Самостоятелна работа :Събиране и изваждане на числата до Тест: " Умножение и деление от 2 до 5 " Ред на действията Тест за 2 клас : Умножение и деление с числата от 6 до 10 Тест по математика за 3.

Окръжност и кръг. Български език и литература за ЕПИ.

Прав кръгов цилиндър. Осми раздел. Математика 6.

Ценова листа. Задачи за 2 клас Четене ,писане и сравняване на числата до Тест за проверка на изходно ниво Десетични дроби. Задача 9.

Други статии:

 1. Лияна - 08.07.2019 в 16:14

  Свойства на умножението. Задачи от обиколка и лица на фигури.

  Хрисела - 11.07.2019 в 20:58

  Тестове по математика за 5.

  Елза - 13.07.2019 в 00:23

  Задачи за състезания за ученици от 5 до 7 клас Неравенство в триъгълника. Модул на рационално число.

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *