Фурна за вграждане aeg инструкции

Публикуван: 14.07.2019

Дръжте малките деца далеч от уреда. За да почистите стените на фурната можете лесно да отстраните носещите решетки 1. Бързо нагряване-функцията съкращава значително времето за нагряване на фурната при за даване на.

Тези промени ще останат активни до следващата им промяна. Отстранете останалата в генератора вода с помощта на домакинска гъба. Натиснете бутон и изберете меню Опции 2. На дисплея е изписано съобщение Time of day и час 12,00 2. Дръжте малките деца далеч от уреда.

Допълнителни опции Детска за щита След за даването на функцията фурната не може да се включи 1. Използвайте функцията Продължителност фурна за вграждане aeg инструкции да за дадете необходимото време.

Изключва се автоматично при охлаждане на контролния панел до пяна за коса тафт ниска температура.

Използвайте функцията Продължителност за да за дадете необходимото време за приготвяне на ястието. За да улесните измиването,можете предварително да накиснете в топъл разтвор с миещ препарат.

Поставете за крепващите панти обратно в тяхното първоначално положение. След изтичане на времето се чува звуков сигнал за около 2 мин.
  • За никелираните детайли използвайте обикновени препарати за никелирана стомана, които.
  • С приключването на програмата за почистване се чува звуков сигнал,който можете да прекъснете с натискането на който и да е бутон.

Грижа за дрехите

Извадете всички аксесоари и почистете с топла вода и миещ препарат 3. Подсушете фурната с мека кърпа. Датчик за температурата на месото Предназначен за не за бавно изключване на фурната при достигане на за дадената температура вътре в месото. Променете температурата,ако желаете. Функцията на таймера Край ,можете да настроите ,до2мин. Ако във фурната има остатъци от храна,то при.

Внимателно транспортирайте фурната. Включете датчика,като освободите отвора ,намиращ се на стената на фурната от предпазното капаче и го натиснете до упор Задаване на температурата вътре в продукта С достигане на за дадената от Вас температура вътре в продукта,фурната изключва. Направете избора си ,като използвате бутони или 4. Когато вътрешната температура на продукта достигне за даденото ниво се чува звуков сигнал и индикацията на достигнатата температура за почва да мига 2.

Бързо нагряване-функцията съкращава значително времето за нагряване на фурната при за фурна за вграждане aeg инструкции на желаната температура. С последващ звуков сигнал се отбелязва края на времето за готвене, фурна за вграждане aeg инструкции.

Изключете Автоматични програми В допълнение към функциите на фурната за индивидуална настроика при печене на тестени и месни продукти,Вие можете да избирате и между различни опции за автоматично печене.

Появяват се трите празни позиции за за помняне на Вашите рецепти. Това може да повреди емайла Не поставяйте лесно за палими предмети във фурната или в в тавата за печене. Алекс За парите които дадохме и аз очаквах да е малко по -бързичка , н0 уви

Поставете обратно уплътнението и металния пръстен? Като използвате бутони или изберете нужните букви, за да изпишете желаното наименование на рецептата,напр. Този таймер работи не за висимо от другите за дадени функцииСлед изтичане на за даденото. След изтичане на фурна за вграждане aeg инструкции се чува звуков сигнал за около 2 мин. Той е горещ.

Звуковия сигнал можете да изключите с натискането на който и да е бутон. Имам нова фурна AEG. При отваряне на вратата внимавайте около фурната да няма източници на огън или искри.

  • Тава за печене на бисквити,кексове и др.
  • В този случай отворете внимателно.
  • Използвайки бутона ,изберете функция Продължителност или Край на времето за.
  • Фурна та продължава да изпълнява за дадената от Вас опция и поддържа желаната,предварително за дадена температура.

Задайте желаното тегло. Изписва се съобщение за за паметяване на променената от Вас стойност за няколко секунди, фурна за вграждане aeg инструкции. Извадете решетката първо отпред и след това яосвободете от за д 1 3Освободете я 2 За да освободите страничната решетка,отворете капака на датчика за месо.

Прекъсване на времето за печене,преди изтичане на за фурна за вграждане aeg инструкции време Възможно е да съкратите времето за печене,като натиснете и за държите бутон ,или като използвате бутоните или ,избирайки опцията BACK?

В рамките на първите две минути от началото на стартиране на програмата,теглото на продукта може да се промени. Ние препоръчваме да ползвате услугите на квалифициран техник за всички операции по ел.

След това повдигнете вратата нагоре и преодолявайки зеле с майонеза и царевица на пружината я отворете напълно. Избор на рецепта 1.

Изберете желаната от Вас функция 3. Фурна та автоматично се. Отвийте и извадете навън предпазителите на електрическото табло. Първоначално почистване Преди включване то за първи път на уреда е необходимо внимателно да го почистите.

По-късно можете да я изключите с помощта на бутона Включването на функцията Ускорено нагряване е съвместимо с функциите: Profi горещ въздух, за едно със светеща индикация на лентата ,отчитаща позицията на избраната функция вътре в менюто, Al gusto горещ въздух, фурна за вграждане aeg инструкции.

Ние препоръчваме да ползвате услугите на квалифициран техник за всички операции по ел. На дисплея се изписва избраната функция!

Други статии:

  1. Янка - 19.07.2019 в 14:54

    Интензивна пара 1.

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *