Биоразнообразие на безгръбначните животни в българия презентация

Публикуван: 10.03.2020

Например: дървесни видове, горски видове, билки, плодове, зеленчуци, растителни масла, риба, едър и дребен дивеч. Всичко това е причина лалугерът да е застрашен на световно ниво и популациите му в България бързо да намаляват.

Пожалуйста, подождите. Клас Паякообразни 93 Предните му два крака са удължени и на трите пръста е опъната летателна ципа. Иван Рилски. Загрузить Войти. Скачать бесплатно презентацию на тему "Защитени бозайници в България Обща характеристика Бозайниците Mammalia са най-висшият клас гръбначни животни.

Покривна, проводяща и механична тъкан 39. Лабораторен урок - Определяне на насекоми 98 33а. Тип Прешленести червеи 86 Много от видовете и генетичните ресурси в България имат широко приложение. Мы предполагаем, что вам понравилась эта презентация.

Тип Мешести 78 Карина Григорова 2 в клас 2 ОУ П. Обобщителен урок — Родствени връзки между типове и класове безгръбначни животни 36в.
  • Лабораторен урок — Семе и плод 61 21 Многообразие на цветните растения 62 21 Многообразие на цветните растения 63 21 Многообразие на цветните растения 64 21 Многообразие на цветните растения 65 21а.
  • Името идва от начина им на хранене на малките, бозаене - новородените индивиди получават от родителите си течност мляко с лесноусвоими хранителни и защитни съставки. Тип Прешленести червеи 86

Биология и здравно образование за 7. клас

Образувателна и покривна тъкан 42 12б. Многообразие на мекотелите 36а. Името идва от начина им на хранене на малките, бозаене - новородените индивиди получават от родителите си течност мляко с лесноусвоими хранителни и защитни съставки. Името идва от начина им на хранене на. Наш сайт использует куки-файлы для максимального удобства пользователей.

Водорасли 34 Тип Членестоноги 91

Климатичните условия са силно повлияни от разположението на страната на кръстопът между три обширни биоклиматични района: Евразийския степен, Средноевропейския континентален и Средиземноморския. Многообразие и класификация на организмите 9 1а. Талусни растения. Копировать в буфер обмена. Имайте предвид, че това може да стане причина за изтриването на цялата статия или раздел.

Тип Ресничести 27 8.

E-mail или потребителско име

За подробности вижте Условия за ползване. Многообразие на голосеменните растения 57 Сведения за дивата коза в Родопите ни дава още Ксенофон, който пише, че траките са ловували на тях. Отдел Семенни растения.

Предните му два крака са удължени и на трите пръста е опъната летателна ципа. Обща характеристика на животните 76.

Паразитни гъби! Клас Насекоми 97 33а. Многообразие на мекотелите 36а.

Похожие презентации. Образувателна и покривна тъкан 43 Тип Плоски червеи 82 Обща характеристика на предядрените едноклетъчни организми 15 3.

България е разнообразна на полски, етруската земеровка, особено зърнени, който пише! Поради малките си размери и голямото съотношение между площта на тялото и тег.

Предядрени едноклетъчни организми 12 Предстои ви да научите 13 2! Подотдел Голосеменни 54 Страната ни има 20 местни породи овце. Вегетативни органи 45 Обща характеристика на предядрените едноклетъчни организми 15 3. Сведения за дивата коза в Родопите ни дава още Ксеноф.

Много от видовете и генетичните ресурси в България имат широко приложение, биоразнообразие на безгръбначните животни в българия презентация.

Лабораторен урок — Определяне на насекоми 98 33а. Взаимоотношения между организмите в природата 38а. Всичко това е причина лалугерът да е застрашен на световно ниво и популациите му в България бързо да намаляват. Тюленът изглежда голямо и тромаво животно, трудно се придвижва по сушата, но във водата е невероятен плувец.

Живее на колонии, а зимата преживява като заспива зимен сън хибернация. Многообразие на мешестите животни 80 Национални паркове Всеки от националните паркове в България обхваща и предпазва уникални образци от естествени екосистеми.

Други статии:

  1. Арисана - 14.03.2020 в 09:35

    Това са видове, използвани за местна консумация, търговия и износ.

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *