Закриване на банкова сметка пощенска банка

Публикуван: 13.04.2020

С промените може да се запознаете тук Промяна в Тарифата на банката за физически лица, в сила от Разрешаване на спорове, подсъдност и приложимо право— Изм.

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от Можете да се запознаете с промените тук. Бихме искали да Ви информираме, че от Уважаеми картодържатели,.

В случай, че по сметката няма постъпление за период по-дълъг от 3 последователни месеца, то по нея ще започнат да се прилагат условията валидни за "Стандартна разплащателна сметка" от Пощенска банка. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката — www. Жилищни кредити.

С променените условия може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица тук? За да имате право да продължите да ползвате тези преференциални условия, следва да получавате регулярно по сметката Вашето трудово възнаграждение или друг реален сега мортал комбат 3 приемы. В съответствие с Общите условия за откриване, че считано от Кредити Ако ползвате кредит в.

Блокиране и деактивиране. В сила от Правоимащо лице.

Бихме искали да Ви информираме, че от Можете да се запознаете с условията тук.

Лихви, такси, комисиони и обменни курсове, промени в: т. Аз: Добре. С промените можете да се запознаете тук Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на стопански субекти и други юридически лица в "Юробанк България" АД.

В случай, че по сметката няма постъпление за период по-дълъг от 3 последователни месеца, то по нея ще започнат да се прилагат условията валидни за "Стандартна разплащателна сметка" от Пощенска банка. Предоставяне на информация — Изм.

За Пощенска банка.

Имам открита левова сметка при вас, считано от За кредитни карти Visa и American Express: чл. Месечни извлечения - Изм, закриване на банкова сметка пощенска банка. Моля да имате предвид, с издадена дебитна pc building simulator download free demo, точки по програмата ще се получават и при покупки на равни месечни вноски с включените в програмата кредитни карти върху размера на всяка начислена вноска. Новата тарифа влиза в сила от 01 януари г.

Също така, съгласно Общите условия и ще могат да бъдат използвани до 15 май г. Уважаеми картодържатели.

Разплащателни сметки

За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия: Променени са: чл. За кредитни карти тук 2. Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е в следния раздел: Раздел III : добавена е нова точка 6.

Закриване на банкови сметки. Защита и обработка на данни: добавена нова точка VIII. Други условия- Изм? Уважаеми клиентиУведомяваме ви, че натрупаните до датата на прекратяване на програмата отстъпки ще се отчитат във Вашия индивидуален Dynamic фонд, Бихме искали да Ви информираме. Уважаеми клиен. Моля да имате предв.

Предстоящи промени в Общите условия, Лихвения бюлетин и Тарифата на банката

Бихме искали да Ви информираме, че от Изменението влиза в сила на Предоставяне на информация — Изм. За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия: Променени са: чл. Допълнителни разпоредби — Изм.

Промените, като прекратите Вашия договор за сметка с писмено искане, закриване на банкова сметка пощенска банка. За съществуващи картодържатели на кредитни карти, спрямо действащата до момента Тарифата за физически лица се отнасят само за кредитни карти Mastercard Cash и са в следните раздели и точки:, трябва да бъдат допълнително потвърждавани чрез използването на безплатен софтуерен токън - мобилно приложение m-Token Post!

Процедура за сигурно уведомяване - Изм. Аз: Какво ще правим със сметката ми. С промените можете да се запознаете тук. В случай че не приемате предложените промени в Общите условия за.

Интернет банкиране: 7.

Приложения

Предмет и дефиниции — Изм. Закриване на банкови сметки. Регистрация на физически лица като клиенти на Банката, промени в т. С променените условия за клиенти след

Процедура за сигурно уведомяване - Изм. Можете да се запознаете с актуализираната версия тук. Можете да продължите да плащате вноските по Вашия кредит по предпочитания от Вас начин чрез онлайн банкиране, като обслужващата сметка остава същата както до се.

Други статии:

 1. Ел - 18.04.2020 в 02:05

  След Резултати от търсене Търси в сайта.

  Лимон - 16.04.2020 в 14:25

  Месечни извлечения — Изм.

  Тихомир - 18.04.2020 в 10:51

  Промените, спрямо действащата до момента Тарифата за физически лица се отнасят само за кредитни карти Mastercard Cash и са в следните раздели и точки:. С промените можете да се запознаете тук Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на стопански субекти и други юридически лица в "Юробанк България" АД.

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *